Taşıma Şekilleri

Armatörün belirlediği yükleme ve boşaltma limanlarındaki taşıma şekilleri aşağıda belirtildiği gibi değişim gösterebilir.

1)
LINER IN/LINER OUT (LINER TERMS) : Yükleme limanındaki konteynerlerin gemiye yüklenmesi ve varış limanındaki boşaltma masrafları navluna dâhildir. Diğer bir anlam ile armatör tarafından karşılanır.
2) LINER IN/FREE OUT (LI/FO) : Yükleme limanındaki konteynerlerin gemiye yüklenmesi navluna dâhil olup, varış limanındaki boşaltma masrafları alıcı tarafından ödenir.
3) FREE IN/LINER OUT (FI/LO) : Yükleme limanındaki konteynerin gemiye yüklenmesi navluna dâhil olmayıp, yükleyici öder, ancak varış limanında boşaltma masrafları navluna dâhildir.
4) FREE IN/FREE OUT (FIOS) : Yükleme limanındaki konteynerin gemiye yüklenme masrafları satıcıya ve varış limanındaki konteynerin gemiden boşaltma masrafı alıcıya aittir.

Taşıma Çeşitleri

Kombine sevkiyat sağlanabilen konteyner taşımacılığı aşağıda belirtilen çeşitlerde olabilir.

1) PORT/PORT : Limandan Limana,
2) DOOR/PORT : Yükleyici Deposundan, Varış Limanına,
3) PORT/DOOR : Yükleme Limanından, Alıcı Deposuna,
4) DOOR/DOOR : Yükleyici Deposundan, Alıcı Deposuna,

KONTEYNER YÜKLEME TERİMLERİ

Konteynerin yüklenmesi yükleyici ve alıcı adedine göre aşağıdaki gibi çeşitlendirilir;

1) FCL/FCL (FULL CONTAINER LOAD) : Bir yükleyici tarafından konteynerin tümünün, bir alıcıya sevk edilmesidir.
2) FCL/LCL (FULL CONTAINER LOAD / LESS THAN A CONTAINER LOAD) : Bir yükleyici tarafından, birden fazla alıcıya mal yüklenmesidir.
3) LCL/FCL (LESS THAN A CONTAINER LOAD/ FULL CONTAINER LOAD) : Birden fazla yükleyici tarafından malın aynı konteynerde tek alıcıya yüklenmesidir.
4) LCL/LCL (LESS THAN A CONTAINERLOAD/ LESS THAN A CONTAINER LOAD) : Birden fazla yükleyici tarafından, birden fazla alıcıya sevk edilmesidir.